ควบคุมคุณภาพ

QUALITY CONTROL

ด้วยความตระหนักดีถึงคุณภาพและเวลาของลูกค้าเป็นสำคัญ  ไทยมณีคราฟท์

จึงมีหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตั้งแต่ขั้นตอน การออกแบบ การผลิต PART ทุกชิ้น

จนได้ออกมาเป็นชิ้นงาน ที่ถูกต้องสมบูรณ์ ที่สุด ตรงตามความต้องการ ของลูกค้า

ด้วยเครื่องมือและบุคลากรที่มีคุณภาพ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ

อย่างครบถ้วน เพื่อให้การส่งข้อมูลมีประสิทธิภาพสูงสุด

Visitors: 23,243