เครื่องจักร

MACHINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงฉีดพลาสติกของเรานั้นมีเครื่องจักร ขนาดเล็กสุดที่ 35 TON

 

จนไปถึงสูงที่สุดอยู่ที่ 1200 TON พร้อมทั้งทีมงานฉีดพลาสติก

 

ทั้งทีมงาน ช่าง,พนักงานนั่งเครื่อง,และ QC,QA ที่มากประสบการณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องจักรของฝั่ง MOULD เรา มีทั้งเครื่อง CNC , EDM ,Measuring Tools

พร้อมทั้งทีมงาน ช่างที่มีความ

ชำนาญเฉพาะด้านและประสบการณ์

Visitors: 23,240