ติดต่อ

บริษัท ไทยมณี คราฟท์ จำกัด 

ที่อยู่ 23/223-224 หมู่ 8 ซอยพงษ์ศิริชัย 2 ถนน เพชรเกษม

ตำบล อ้อมใหญ่ อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม 73160

 INJECTION TEL : 02-811-4644 , 02-811-4758 FAX : 02-811-4643 

MOLD MAKING TEL : 02-811-4276,02-811-6382 FAX : 02-811-4006

 EMAIL : thaimanee@yahoo.com , thaimanee@hotmail.com

Website : www.thaimanee.com

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 22,429